Maatschappij- en welzijnswetenschappen [Doorstroomfinaliteit]

“DOORSTROOMFINALITEIT”?

Deze richting beoogt een interesse in een brede (eerder theoretische) algemene kennis met ook voldoende nadruk op de algemene vakken naast de richtingspecifieke vakken. Deze soort richting bereidt je voor op te gaan verder studeren als je hier afstudeert. In het uitdovende (oude) systeem waren dit de ASO-richtingen.

Lijkt deze richting jou iets?

  • Ben je geboeid door je eigen gedrag en dat van andere mensen? Houden vraagstukken met betrekking tot mens en maatschappij je bezig?
  • Ben je bereid  je communicatieve vaardigheden aan te scherpen, in de vorm van discussies, schrijven en luisteren?
  • Beschik je over voldoende maatschappelijk engagement om uit te groeien tot een sociaalvaardige jongvolwassene?
  • Pak je spontaan discussies op, creatieve opdrachten aan en kritische vragen ter harte? Is het beantwoorden van de waarom-vraag voor jou van groot belang?
  • Heb je een groot doorzettingsvermogen om essentiële levensvragen te beantwoorden, en na te denken over menselijke en maatschappelijke situaties voor jij jouw mening vormt?
  • Ga je voortstuderen? Je hebt een hele waaier aan studierichtingen binnen de hogescholen waaruit jij je keuze kan maken.

Terug naar overzicht studierichtingen

Opgelet: deze lessentabel is enkel representatief voor het 3de jaar (2de graad, 1ste leerjaar) van schooljaar 2021-2022.

3de jaar (2021-2022) 4de jaar (2022-2023)
Naam van het vak ALGEMENE BASISVORMING
Levensbeschouwelijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Geschiedenis 2
Burgerschap ~ Gedragswetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Wiskunde* 4 *Inclusief Wiskunde differentiatie
Economie* 0 *Financiële geletterdheid (pas aangeboden in het 4de leerjaar)
Artistieke vorming ~ PO 1 Artistieke vorming/cultureel bewustzijn en expressie
Digitaal leren ~ ICT 1
Schooleigen project 1
RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE
Gedrags- en sociale wetenschappen ~ Gedragswetenschappen 3
Pakket uit filosofie ~ Cultuurwetenschappen 1

ALGEMEEN TOTAAL


32 LESUREN


X

 


Algemeen overzicht studierichtingen

STUDIEDOMEIN
FINALITEIT DOORSTROOMDUBBELE FINALITEITFINALITEIT ARBEIDSMARKT
DomeinoverschrijdendLatijn
Natuurwetenschappen
Economische wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne talen
------
Economie & organisatie---Bedrijf en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij & WelzijnMaatschappij- en welzijnswetenschappenMaatschappij en welzijnZorg en welzijn
Kunst & Creatie---
Architecturale kunsten
---
Vergelijkbaar met..."ASO""TSO"/"KSO""BSO"