WETENSCHAPPEN

Beschrijving

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD ASO   

WETENSCHAPPEN

HUMANE WETENSCHAPPEN

LATIJN

ECONOMIE

In de pool wetenschappen zijn alle pijlers van de exacte wetenschappen sterk aanwezig: wiskunde, fysica, chemie en biologie. Vanuit een verwondering voor het universum, de materie en de levende wereld ontdekken we de systemen en wetmatigheden die hier achter zitten.

Zo worden vragen als “Wat houdt een vliegtuig in de lucht?”, “Waarom branden sommige stoffen en andere niet?” of “Hoe geven mijn zenuwcellen signalen door?” beantwoord.


  • De wiskunde vormt de basis voor alle wetenschappen. Het wiskundig denken en logisch redeneren vormt de noodzakelijke bagage die elke wetenschapper moet hebben. Wiskunde stimuleert het brein om verder te denken.
  • De fysica onderzoekt de krachten en bewegingen van de grootste objecten zoals planeten en zonnestelsels, maar ook van de kleinste objecten zoals moleculen of zelfs subatomaire deeltjes. Druk, warmte, elektriciteit, beweging, zwaartekracht… zijn maar enkele onderzoeksdomeinen. Fysica is ook nauw verweven met techniek en technologie.
  • De chemie onderzoekt de materie zelf en verklaart hoe de ene stof in de andere kan veranderen: niet door magie, maar door een herschikking van de atomen in de stof. Chemie is overal: in voeding, in huis, in brandstoffen, in geneesmiddelen, in plastics, in kledij…
  • De biologie onderzoekt hoe levende wezens in elkaar zitten: hoe ze zich voeden, reageren op prikkels, bewegen en zich voortplanten. Ze steunt vaak op de chemie om te verklaren wat er in de cellen van levende wezens gebeurt.

In elk vak wordt theorie afgewisseld met oefeningen en (behalve wiskunde) ook met experimenten. Het zijn namelijk de experimenten die de bewijzen vormen voor of tegen een wetenschappelijke theorie. Leerlingenproeven in het bijzonder helpen de onderzoeksvaardigheden van leerlingen te ontwikkelen.

 

  • Ben je geboeid door de natuur en door natuurlijke verschijnselen?
  • Wil je weten hoe de dingen in elkaar zitten en hoe ze werken?
  • Ben je kritisch en neem je niet zomaar iets aan omdat anderen dat zeggen?
  • Ben je bereid om nauwgezet te leren werken, meten en rekenen?
  • Ben je bereid om je logische en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen?
  • Ben je bereid om je labo- en practicumvaardigheden te ontwikkelen?
 

Terug naar overzicht studierichtingen.

Naam van het vak WE ALGEMENE BASISVORMING 
Levensbeschouwlijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1  
Biologie 1  
Chemie 1  
Engels 3  
Frans 3  
Fysica 1  
Geschiedenis 2  
Lichamelijke opvoeding 2  
Nederlands 4  
Wiskunde 4  
  RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE 
Chemie 1  
Biologie 1  
Fysica 1  
Wiskunde 1  
  COMPLEMENTAIR GEDEELTE 
ICT +1  
Talen +3  

ALGEMEEN TOTAAL

32 LESUREN