TSO

Technisch Secundair Onderwijs

In TSO krijgen de leerlingen dezelfde algemene vakken aangeboden als in ASO: talen, wetenschappen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde,...  De klemtoon ligt meer op toepassen van de kennis, theoretische kaders zijn nodig ter ondersteuning. De leerstof is echter concreter, minder abstract dan in een ASO-richting (meer voorbeelden, toepassingen, oefeningen, proeven, ….). 

De TSO-richtingen die in ons GO! Atheneum Ninove aangeboden worden zijn eerder doorstroomrichtingen, het is de bedoeling om verder te studeren.

Workshops - Vrije ruimte

Binnen onze derde graad TSO (HANDEL) krijgen de leerlingen de kans om per schooljaar twee workshops te volgen binnen hun lessenpakket (2 lesuren per week, 1 workshop per semester).

campus school09 CUT


Meer weten over de specifieke TSO-richtingen van onze school? 

In de tweede graad biedt onze school volgende studierichtingen aan: Handel / Sociaal en Technische wetenschappen

Ga zeker en vast een kijkje nemen op de overzichtspagina van alle richtingen in de 2de en 3de graad.