SOCIAAL-TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Beschrijving

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD TSO

HANDEL

STW

De studierichting ‘Sociale en technische wetenschappen’ (kortweg STW) is de ideale keuze voor jongeren die een brede interesse hebben voor de mens en zijn leefomgeving, maar ook voor wetenschappen, voedselbehandeling, huishouden en voor sociale jongeren met zin voor creativiteit.

De studierichting is opgebouwd rond de natuurwetenschappen (biologie, fysica en chemie), de sociale wetenschappen en integrale opdrachten


Deze richting biedt een brede vorming aan op zowel sociaal als wetenschappelijk vlak. 

De leerlingen krijgen een behoorlijke dosis exacte wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (studie van de samenstelling en bouw van stoffen, chemische veranderingen, …) en fysica (studie van de eigenschappen van materie en energie).

  • In de tweede graad worden deze wetenschappen niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar er wordt voortdurend verwezen naar concrete toepassingen in een extra module toegepaste natuurwetenschappen. Hierbij wordt het leren onderzoeken en het leren omgaan met informatie gestimuleerd door de uitvoering van leerlingenproeven, informatieopdrachten en thematische projecten.
  • Deze benadering is een uitdagende manier van werken waarbij de leerling telkens een beperkt onderzoek uitvoert, met als doel de theoretische kennis te verdiepen en de onderzoeks- en informatievaardigheden te ontwikkelen. Soms werken we via groepswerk, opdrachten die je deels thuis moet maken, didactische uitstappen, films die passen in de lessen, documentaires en klasgesprekken.
  • In de derde graad worden de drie wetenschapsvakken in ook toegepaste vorm gegeven en zullen de studenten meer en meer evolueren naar zelfstandig labo-werk.

Daarnaast krijgen de leerlingen ook opvoedkunde (ontwikkeling van baby tot senior, leren observeren en rapporteren, ….) en huishoudkunde in theorie en praktijk (basistechnieken huishoudkunde, bereiden van gezonde gerechten volgens de voedingsdriehoek, …). 

 

 

STW is dan ook een algemeen vormende studierichting met de bedoeling verder te studeren. Je wordt hoofdzakelijk voorbereid op doorstroming naar opleidingen in het hoger onderwijs in:

  • de onderwijssector: pedagogie van het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs
  • de gezondheidssector: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, biomedische laboratoriumtechnologie, logopedie en audiologie, voedings- en dieetkunde…
  • de sociale sector: gezinswetenschappen, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie,...
 

 Terug naar overzicht studierichtingen

Naam van het vak  ALGEMENE BASISVORMING 
Levensbeschouwlijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1  
Engels 2  
Frans 2  
Geschiedenis 1  
Lichamelijke opvoeding 2  
Nederlands 4  
Wiskunde 3  
  RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE 
Frans 1  
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1  
Wetenschappen 6  AV Bio/Chem/Fys/Toegepaste natuurwetenschappen
Huishoudkunde/Opvoedkunde 7  PV/TV Huishoudkunde / opvoedkunde / praktijk huishoudkunde
  COMPLEMENTAIR GEDEELTE 
TV Toegepaste Informatica +1  
ALGEMEEN TOTAAL 34 LESUREN