HUMANE WETENSCHAPPEN

Beschrijving

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD ASO   

WETENSCHAPPEN

HUMANE WETENSCHAPPEN

LATIJN

ECONOMIE

De studierichting Humane Wetenschappen is opgebouwd rond een aantal uitdagende vragen: Hoe worden jonge mensen zichzelf? Hoe ontstaan relaties tussen mensen? Hoe functioneert een samenleving? Hoe kijken we naar de ander en waarom doen we dat zo? Wat zijn de fundamenten van onze westerse cultuur?

De studie van mens en maatschappij staat dus centraal. Je leert over de vier jaren hoe een mens in elkaar zit, welke geweldige mogelijkheden hij heeft om te groeien en hoe hij met anderen leert samenleven. Je krijgt aandacht voor de gevarieerde wijze waarop de mens de werkelijkheid ervaart en de samenleving ordent.

Humane wetenschappen is een volwaardige ASO-richting. Dit betekent dat:

  • je over een voldoende theoretische achtergrond moet beschikken
  • je graag goochelt met theorie en ‘waarom?’ één van je standaardvragen is
  • je graag over menselijke en maatschappelijke situaties nadenkt en er een onderbouwde mening over wil vormen
  • je van plan bent om later verder te studeren

De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht.

  • Gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving.  De leerlingen vergelijken hun eigen observaties en besluiten met de inzichten uit de psychologie, sociologie, pedagogie en antropologie. 
  • In cultuurwetenschappen maken de leerlingen kennis met economie, recht, politiek, media, kunst, filosofie, … Het vak bestudeert de manieren waarop de mens zich uitdrukt, hoe men het leven ziet en hoe het samen-leven georganiseerd wordt.
 

  • Je bent open, kritisch, creatief en sociaal en/of bent bereid hieraan te werken.
  • Je discussieert, schrijft en luistert graag naar anderen en/of bent bereid hieraan te werken.
  • Je hebt een ruime interesse voor cultuur, de mens en de maatschappij.
  • Je kan probleemoplossend denken en/of bent bereid hieraan te werken.
 

Wie slaagt in het 6de jaar, behaalt het diploma secundair onderwijs. Daarna kan je doorstromen naar het voortgezet onderwijs in studierichtingen zoals: onderwijs, pedagogie, politieke en sociale wetenschappen, psychologie, sociaal assistent, geschiedenis, rechten, criminologie, communicatiewetenschappen, journalistiek, ...

 


 Terug naar overzicht studierichtingen

 
OPTIE A OPTIE C 
 
Naam van het vak   ALGEMENE BASISVORMING 
Levensbeschouwlijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1 1  
Biologie 1 1  
Chemie 1 1  
Engels 3 3  
Frans 3 3  
Fysica 1 1  
Geschiedenis 2 2  
Lichamelijke opvoeding 2 2  
Nederlands 4 4  
Wiskunde 4 4  
   RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE 
Cultuurwetenschappen 2 2  
Gedragswetenschappen 2 2
   COMPLEMENTAIR GEDEELTE 
Gedragswetenschappen +1 +1   
Expressie  - +2  
ICT +1  +1  
Talen +2  -  

ALGEMEEN TOTAAL

32 LESUREN

 32 LESUREN