HANDEL

Beschrijving

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD TSO

HANDEL

STW

In deze richting ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica,… 

  • Talen zijn belangrijk in de richting handel omdat het bedrijfsleven veel belang hecht aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in verschillende talen. 
  • De leerlingen leren verschillende kantoortechnieken: onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren, vergaderen, verslaggeving, facturering, PR en communicatie, aankoopformaliteiten. 
  • De leerlingen krijgen ook een basis burgerlijke, handels-, sociale en fiscale wetgeving.

Door het inzichtelijk aanbieden van een aantal bedrijfseconomische items ontwikkelt de leerling een logisch redeneervermogen dat een extra troef vormt voor zijn verdere studies. Daarnaast worden aan de leerlingen noodzakelijke basiscompetenties meegegeven op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudes om met voldoende bagage een professionele loopbaan in de commerciële richting uit te bouwen.


In de derde graad beoogt de studierichting Handel een dubbel doel:

  • enerzijds is deze studierichting een voorbereiding op het hoger onderwijs, in hoofdzaak het economisch hoger onderwijs - professionele bachelor.
  • anderzijds bereidt deze studierichting de leerlingen voor op een professionele loopbaan in de commerciële en logistieke sector.

De handelsvakken in deze studierichting komen tegemoet aan de beide doelstellingen. 


 Terug naar overzicht studierichtingen

 
 
 
Naam van het vak  ALGEMENE BASISVORMING 
Levensbeschouwlijke vakken 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1  
Engels 2  
Frans 2  
Geschiedenis 1  
Lichamelijke opvoeding 2  
Natuurwetenschappen 1  
Nederlands 4  
Wiskunde 3  
  RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE 
Frans 1  
TV Toegepaste Economie 7
TV Kantoortechnieken 1  
TV Dactylografie/Toegepaste informatica 4  
TV Verkoop 1  
  COMPLEMENTAIR GEDEELTE 
Rots & Water (Workshop) +2  
ALGEMEEN TOTAAL
34 LESUREN