ECONOMIE

Beschrijving

RICHTINGEN TWEEDE GRAAD ASO   

WETENSCHAPPEN

HUMANE WETENSCHAPPEN

LATIJN

ECONOMIE

Heb je interesse in economie? Ben je geboeid door de economische actualiteit? Heb je een kritische blik? Kies dan voor de studierichting ‘Economie’! De studierichting Economie betekent voor de leerlingen een grondige kennismaking met het boeiende economische leven.


In de pool Economie van de tweede graad, wordt het vak gespreid over 2 onderdelen/deelvakken: Handelseconomie en Boekhouden.

  • In het onderdeel handelseconomie krijgen de leerlingen een grondige kennis en een dieper inzicht in de economische wereld. Ze maken kennis met enkele economische aspecten zoals: consument, producent, markten, overheid, buitenland…
  • Het vak boekhouden richt zich tot de basisprincipes van het dubbel boekhouden en de studie van de balans- en resultatenrekeningen. De basis wordt gelegd voor het gebruik van de boekhouding als beleidsinstrument. Boekhouden is immers meer dan louter registreren van cijfertjes - het is het ontwikkelen van een actief bedrijfseconomisch denken, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op de interpretatie en analyse van deze gegevens.
 

  • Ben je geboeid door de economische actualiteit?
  • Ben je bereid om analytisch en kritisch na te denken?
  • Beschik je over sociale en communicatieve vaardigheden?
  • Pak je zelfstandig problemen aan?
  • Heb je zin voor orde, netheid, afwerking en nauwkeurigheid?
  • Heb je een groot doozettings- en beslissingsvermogen?
 

 Terug naar overzicht studierichtingen

 
OPTIE A OPTIE B 
 
Naam van het vak   ALGEMENE BASISVORMING 
Levensbeschouwlijke vakken 2 2 NCZ (Zedenleer), Katholieke godsdienst, Islam, Protestantse godsdienst, Orthodoxe godsdienst
Aardrijkskunde 1 1  
Biologie 1 1  
Chemie 1 1  
Engels 3 3  
Frans 3 3  
Fysica 1 1  
Geschiedenis 2 2  
Lichamelijke opvoeding 2 2  
Nederlands 4 4  
Wiskunde 4 4  
   RICHTINGSPEFICIEK GEDEELTE 
Economie 4 4 Opgedeeld in twee deelvakken: Handelseconomie en Boekhouden 
   COMPLEMENTAIR GEDEELTE 
ICT +1 +1  
Talen +3  
Wetenschappelijk werk  - +2  
Wiskunde  - +1  

ALGEMEEN TOTAAL

32 LESUREN

 32 LESUREN