ASO

Algemeen Secundair Onderwijs

In ASO-richtingen krijgen de leerlingen voornamelijk algemene vakken zoals talen, wiskunde, wetenschappen, geschiedenis,... Door het theoretische gehalte van de richtingen is er ook een hoger abstractieniveau van de kennis (minder concreet). Naast aandacht voor communicatieve vaardigheden in de talen gaat er dus veel aandacht naar theoretische kennis en toepassingen hierop

Kiezen voor een ASO-richting betekent dat je kiest voor een voorbereiding om na het secundair verder te studeren aan hogeschool of universiteit.

Workshops - Vrije ruimte

Binnen onze derde graad ASO (alle richtingen) krijgen de leerlingen de kans om per schooljaar twee workshops te volgen binnen hun lessenpakket (2 lesuren per week, 1 workshop per semester). 

 campus school09 CUT


Meer weten over de specifieke ASO-richtingen van onze school? 

In de tweede graad biedt onze school volgende studierichtingen aan: Wetenschappen / Humane wetenschappen / Latijn / Economie

Ga zeker en vast een kijkje nemen op de overzichtspagina van alle richtingen in de 2de en 3de graad.