Ons studieaanbod


Als GO! School in Ninove richten wij ons graag naar een grote diversiteit aan mensen en leerlingen. Bij ons vind je dan ook een verscheidenheid aan richtingen binnen het ASO, BSO, KSO en TSO, waar leerlingen hun interesses kunnen ontdekken en hun talenten kunnen ontplooien.

ASO

Het Algemeen Secundair Onderwijs bereidt de leerlingen op de eerste plaats voor op het doorstromen naar hoger onderwijs. 

Meer weten over ASO?

BSO

Het Beroeps Secundair Onderwijs bereidt de leerlingen onmiddellijk voor op een beroep. Het aantal algemene vakken is beperkt. Na een 7de leerjaar behalen de leerlingen bovendien een gehomologeerd getuigschrift van secundair onderwijs, dat hen toelaat ook hogere studies te volgen.

Meer weten over BSO?

KSO

Het Kunst Secundair Onderwijs biedt een algemene, ruime vorming die wordt gekoppeld aan een actieve kunstbeoefening. Deze studierichting beoogt de vorming van een creatieve persoonlijkheid. Na het KSO kunnen leerlingen een (kunst)beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs.

Meer weten over KSO?

TSO

Het Technisch Secundair Onderwijs streeft twee doelen na: enerzijds de leerlingen voorbereiden op het hoger onderwijs, anderzijds hen de mogelijkheid bieden na het voltooien van de studies een job te vinden.

Meer weten over TSO?


Richtingen tweede graad

Richtingen derde graad